Obráběcí stroje a příslušenství od roku 1991

Odlučovače mlhoviny Showa Mistrésa – nová řada CRM

Jedinečná nabídka příslušenství!

 

Hlavní přednosti odlučovačů mlhoviny Mistrésa

Vysoká účinnost sběru a japonská spolehlivost.

Sběr mlhoviny je prováděn s účinností 99,8 %

Vysoký výkon motoru.

Motor odlučovače je pro běžný provoz zkonstruován jako uzavřený, se stupněm krytí IP65 (odolný vůči prachu, chráněný proti rozstřiku)

Ochrana proti vyhoření motoru.

Vinutí motoru jsou opatřena tepelnou ochranou, která reaguje na teplo a zabraňuje tak jeho vyhoření.

Snadná a bezpečná údržba.

Filtry se mění aniž musí být odpojena přívodní hadice a odkrytována rotační část zařízení (ventilátor).

Odsávání mlhoviny a prachu.

Odlučovač může být používán i tam, kde se vytváří při obrábění řezný prach a mísí se s mlhovinou, například u brusek na plocho a bezhrotých brusek.

Vizuální kontrola zanesení

Zanesení filtru během provozu je možné kontrolovat pomocí detektoru zanesení. Tato detekční trubička může být umístěna z levé i pravé strany.

Princip sběru mlhoviny a kontaminovaného vzduchu:

  1. Nasávaná mlhovina a prach nejprve naráží na nárazovou přepážku a padá. Potom primární a sekundární filtry odstraňují většinu mlhoviny.
  2. Ve střední části sběrače vír vytvářený otáčením ventilátoru mlhovinu a prach promíchá a formuje do větších částek, které jsou potom pro zvýšení účinnosti sběru zachycovány v dalším v dalším terciárním filtru.
  3. Tento terciální filtr má vícevrstvou strukturu. První vrstva zachycuje větší částečky a vysoce výkonný filtr druhé vrstvy odstraňuje ještě menší částečky mlhoviny.

odlučovač mlhoviny – princip sběru

V případě zájmu, konzultace či rovnou konkrétní nabídky pro Vaše obráběcí stroje, prosím, kontaktujte naše obchodníky. Kontaktní informace viz níže, popř. využijte formulář – ozveme se Vám neprodleně.