Obráběcí stroje a příslušenství od roku 1991

MC20

Modulární 10osé obráběcí centrum s 3 vřeteny, poháněnými nástroji a Y osou.

 

Stručná technická specifikaceMC-20 III
Velikost sklíčidlamm (“)100 (4)
Max. průměr průchodu obrobku vřetenemmm20
Max. délka obrobkumm60
Max. průměr vrtání v osemm7
Max. velikost závitu v ose (závitník)M6
Max. otáčky vřetena (podle upínače)ot.min-18.000
Poháněný nástroj na skupinovém držáku nástrojů
Max. průměr vrtánímm5
Max. velikost závitu (závitník)M5
Max. otáčkyot.min-18.000
Možný počet instalovaných nástrojů (kapacita při plném osazení)ks6 na modul
Nožeks4
Příčné vrtáníks1
Vrtání zezaduks4
Rozměr nástroje
Nožemm13×3
Průměr pouzdra osového nástrojemm19,05
Velikost rychloposuvu
Osa Xm.min-132
Osa Ym.min-132
Osa Zm.min-132
Osa Am.min-140
Hlavní vřetenokW2,2 / 3,7
Poháněné nástroje na skupin. nosičikW0,75
Řídicí systémMitsubishi Meldas 730
Počet řízených os10 + C1, C2, C3

Charakteristika strojeTechnické parametryStandardní vybaveníSpecifikace řídicího systému

“Ko No Ryosan“ (kustomizace hromadné výroby případně potřeby různorodé výroby)

je novou koncepcí od Citizenu, která spojuje dva normálně neslučitelné režimy výroby. Citizen MC20 je schopen uspokojit jak potřeby hromadné výroby použitím standardizace a modulární konstrukce, tak potřeby různorodé výroby malých sérií s využitím pružnosti metod výroby.

Kombinováním tří obráběcích modulů do konfigurace obráběcího centra s více stanicemi bude MC20 poskytovat různá uspořádání pro obrábění, a tak dosahovat ultra-vysokých úrovní produktivity. Procesy obrábění mohou také být optimalizovány prostřednictvím software dynamického řízení Cincom, který podporuje vysoce pružný provoz.

Pozn.: Kustomizace hromadné výroby znamená pružné přizpůsobování se požadavkům zákazníka

Koncepce modularity

Citizen MC20 se skládá ze tří podobných modulů, schopných poskytovat řešení na klíč v jediném jednoúčelovém stroji s vysokým stupněm pružnosti umožňujícím sladit požadavky zákazníka s technologií Citizenu.

Každý z modulů zahrnuje vřeteník, který může být vybaven rozličnými systémy upínání, a skupinový nosič nástrojů, který může přijmout až 6 nástrojů. “Optimalizace výrobního procesu“ je dosahována volbou nejvhodnější kombinace modulů s cílem zkrácení časů obrábění a dosažení ultra-vysoké produktivity.

Použití modulů stejného typu také snižuje náklady u

živatelů omezením zásob náhradních dílů a zkrácením času potřebného pro zaučení a výcvik seřizovačů stroje a podpůrného personálu.

Srovnání výrobních časů se strojem s protivřetenem

Zkrácení výrobních časů, původní obrábění může být integrováno do jediného obráběcího centra MC20 s použitím tří modulů pro kombinování operací, které byly dříve sdíleny mezi několika stroji.
V níže uvedeném příkladu je výrobní čas zkrácen ze 40 vteřin na 23 vteřin na kus.

Citizen MC20 poskytuje větší možnosti pro uspořádání dílny dramatickým zvýšením produktivity dosahované na jednotku plochy obráběcího stroje, a tedy úsporou výrobních ploch.

Přenos obrobku mezi vřeteny a vestavěný nakladač

Obrobky jsou mezi moduly přenášeny vřeteny, která jsou přesně vyrovnána. Nejsou tedy potřeba žádné portálové nakladače používané u konvenčních obráběcích linek.
Problémy s přesností obrábění, ke kterým může v důsledku přenosu obrobků nakladačem vysokými přenosovými rychlostmi docházet, jsou vyloučeny.

Obrobky jsou dodávány a vykládány vestavěným nakladačem v prostoru chráněném od třísek a chladící kapaliny. Tím je minimalizováno riziko chyby naložení a zhoršení přesnosti upnutí.

Optimalizace výrobních procesů

Vstup a výstup obrobků a jejich cesta mezi nimi může být nastavena podle potřeby.
Každému z modulů může být přiřazen proces obrábění způsobem, který nejvíce odpovídá daným obrobkům, umožňující volbu nejúčinnějšího průchodu výrobním procesem. Umožňovány jsou také různé toky výrobním procesem, včetně smíšeného obrábění s odděleným sběrem podobných a/nebo různých obrobků.
Jsou možná paralelní obrábění spárovaných dílů, a dokonce i procesy uvnitř cyklu, jako jsou lisovaná uložení a upevnění dílců.

Ovladatelnost umožňující intuitivní použití paralelních funkcí

Hlavní ovládací panel je dotykový, na vzhled jednoduše uspořádaný, s rozmanitými funkcemi. Pomocný ovládací panel bez displeje slouží pro ovládání z prostoru za strojem a pro opční pomocná zařízení je k dispozici přenosný PC tablet. Je-li tento tablet uložen do k tomu určeného držáku, je po jeho synchronizaci s řídícím systémem stroje, možná stejná úroveň ovládání jako s předním ovládacím panelem.

Zvláštní příslušenství

====

Brochure MC20 – (EN) – ke stažení

Technická specifikace stroje MC-20 III  
Velikost sklíčidlamm (“)100 (4)
Max. průměr průchodu obrobku vřetenemmm20
Max. délka obrobkumm60
Max. průměr vrtání v osemm7
Max. velikost závitu v ose (závitník)M6
Max. otáčky vřetena (podle upínače)ot.min-18.000
Poháněný nástroj na skupinovém držáku nástrojů
Max. průměr vrtánímm5
Max. velikost závitu (závitník)M5
Max. otáčkyot.min-18.000
Počet nástrojů na modul (standard)ks5 na modul
Nožeks2
Příčné vrtáníks3
Počet nástrojů na modul (speciální soustružení / příčné obrábění / obrábění zezadu)ks9 na modul
Nožeks2
Příčné vrtáníks2
Vrtání zezaduks2
Možný počet instalovaných nástrojů (kapacita při plném osazení)ks6 na modul
Nožeks4
Příčné vrtáníks1
Vrtání zezaduks4
Rozměr nástroje
Nožemm13×3
Průměr pouzdra osového nástrojemm19,05
Velikost rychloposuvu
Osa Xm.min-132
Osa Ym.min-132
Osa Zm.min-132
Osa Am.min-140
Motory
Hlavní vřetenokW2,2 / 3,7
Poháněné nástroje na skupin. nosičikW0,75
Čerpadlo chlazeníkW0,18×3
Čerpadlo mazáníkW0,003
Motor nakladačekW0,2×2
Jmenovitá spotřeba el. energiekVA16
Celkový zatěžovací proudA60
Kapacita hlavního jističeA80
Pneumatické zařízení
Požadovaný tlakMPa0,5
Požadovaný průtokNlitr. min-1231
Výška osy strojemm1000
Rozměry stroje (š×d×v)mm3020×1190×1750
Hmotnost strojekg3350
Řídicí systémMitsubishi Meldas 730
Počet řízených os10 + C1, C2, C3
Specifikace základního provedení (zahrnuto v ceně stroje) - MC20
Upínací zařízení vřetena
Dopravník (vynašeč) třísek – článkový (LNS)
Funkce detekce přesunu stroje
Nádrž chlazení
Sestava zařízení pro přesun obrobku
Jednotka chlazení vřetena
Blokování dveří
Jednotka poháněného nástroje
Tranformátor
Seřízení stroje v Esslingenu (projekt na klíč) - zdarma
Instalace, uvedení stroje do provozu a školení obsluhy u zákazníka - zdarma
Doprava stroje na místo určení (v ČR)
Školení programování v Esslingenu 4 dny pro 2 osoby
Řídicí systém Mitsubishi Meldas 730
Přídavné funkce
Editování na pozadí
Funkce kontroly programu na stroji
Funkce vysokorychlostní kontroly programu
Funkce překrývání osových posuvů
Detekce změny otáček vřetena
Funkce sražení hran / zaoblení rohů
Funkce korekce na R špičky nástroje
Specifikace poloměru oblouku
Pevný cyklus řezání závitů
Vícenásobné pevné cykly pro soustružení
Osmimístné počítadlo obrobků
Funkce kontroly interference (kolizních stavů)
Kapacita ukládání programů 160 metrů (přibl. 64 kB)
Dotykový panel ovládání barevný LCD 10,4“
Automatické odpojení napájení
Interface vstupu / výstupu (RS232C, kompaktní disk, USB)

S ohledem na neustálé vývojové změny prováděné výrobcem jsou údaje nezávazné.