JAGUAR HS-450 (HS-1825/1850ENC)

MECHATRONICKÝ SOUSTRUH

s novým řídicím systémem FANUC 0i-TF Plus iHMI

 HS-450/650 ENC (HS-18 25)HS-450/1250 ENC (HS-18 50)
Oběžný průměr nad ložem 450 mm
Oběžný průměr nad suportem 285 mm
Oběžný průměr v prolomení 635 mm
Vzdálenost mezi hroty 650 mm 1250 mm
Rozsah otáček 0 – 4500 ot.min-1 (1 řada) 0 – 3500 ot.min-1 (1 řada) (opce)
Výkon motoru 7,5 / 9 kW
Zdvih pinoly koníku 140 mm
Průměr pinoly koníku 73 mm

Charakteristika stroje Standardní vybavení Technické parametry Zvláštní příslušenství

MECHATRONICKÝ SOUSTRUH

s novým řídicím systémem FANUC 0i-TF Plus iHMI

Hlavní přednosti strojů Jaguar

  • Optimální řešení nedostatku zkušených soustružníků
  • Jednoduchý přechod od klasického soustružení k CNC obrábění
  • Univerzálnost a snadné zaškolení obsluhy
  • Jednoduché ovládání, které řeší nedostatek kvalifikovaných soustružníků
  • Vysoká spolehlivost, dlouhodobá přesnost
  • Rychlé a jednoduché seřizování
  • Dosažení velmi vysoké jakosti povrchu
  • Příznivý poměr ceny a užitné hodnoty
  • Nízké provozní náklady
  • Bezproblémový, kvalifikovaný záruční a pozáruční servis

Charakteristika mechatronických soustruhů JAGUAR

Mechatronické soustruhy Jaguar jsou unikátní kombinací klasických ručně ovládaných soustruhů a CNC soustruhů a jsou určeny zejména pro kusovou, malosériovou a středně sériovou výrobu dílců. Mají jednoduché ovládání, vysokou přesnost a optimální poměr výkonu, kvality a ceny. Firma Jesco Machinery je vyvinula ve spolupráci s firmou FANUC, na základě konzultací s mnoha uživateli hrotových soustruhů z celého světa, s cílem zvýšit kvalitu a produktivitu soustružnických operací.

O kvalitě soustruhů Jaguar nejlépe vypovídají zkušenosti velké řady jejich uživatelů, kteří z vlastní zkušenosti uvádí, že díky těmto strojům lze u některých součástí dosáhnut až 80% úspory času na kusových dílech a až čtyřnásobné zvýšení produktivity práce v porovnání s klasickými konvenčními soustruhy.

Soustruhy Jaguar s plynulou regulací otáček vřetene v celém rozsahu provozních otáček stroje nabízejí především snadnou obsluhu. Jedná se o světovou jedničku v této kategorii manuálních/CNC hrotových soustruhů nabízejících výhody vysoce pokročilého, avšak uživatelsky jednoduchého řízení prostřednictvím dotykové obrazovky, založeného na úspěšném a prověřeném řídicím systému Fanuc 0i-TF Plus iHMI.

Základním znakem těchto soustruhů je náhrada řady mechanických uzlů klasických strojů uzly a prvky používanými u NC strojů. Jedná se především o použití regulačních pohonů pro pohon vřetena, aplikaci kuličkových šroubů a elektrických servopohonů pro pohon posuvových os, aplikaci ovládacích prvků pro manuální řízení CNC strojů a aplikaci CNC řídicího systému.

 

Nová koncepce strojů Jaguar nabízí jejich využití s tradičním komfortem obsluhy nejen v nástrojařských provozech, ale také v dalších oblastech přesného obrábění, zejména tam, kde by bylo nasazení produkčních CNC soustruhů ještě neekonomické. Mnoho zákazníků úspěšně využívá soustruhy Jaguar pro výrobu tvarově nejkomplikovanějších dílců z materiálů, které kladou vysoké nároky na tuhost stroje a celkové tlumení vibrací v průběhu obrábění.

 

V důsledku této koncepce jsou soustruhy Jaguar vhodné jak pro kusovou, tak opakovanou a malosériovou výrobu a lze je provozovat a ovládat v následujících režimech:

1.        jako klasický ručně řízený soustruh s ovládáním posuvových os elektronickými kolečky s využitím indikace polohy os X a Z na obrazovce řídicího systému stroje. Tento způsob zajišťuje u kusové výroby snížení seřizovacích časů, vysokou a opakovanou přesnost.

2.        v poloautomatickém režimu – systém programování je pomocí dialogového programování s předpřipravenými graficky znázorněnými tvary obrábění (Jesco App)

Kdy obsluha pomocí dotykové klávesnice zadává krok po kroku jednotlivé pohyby nástroje. Tento režim je vhodný při obrábění více stejných kusů, kdy jsou následné kusy vyráběny v automatickém režimu dle předem zadaných rozměrů. 

3.        v režimu Manual Guide i prostřednictvím dialogového programování.

Kdy obsluha vytváří program pomocí předpřipravených cyklů pro obrábění, předpřipravených tvarů pro obrábění, či nakreslením vlastního tvaru obráběného dílu. Řezné podmínky a data nástrojů jsou rovněž zaváděny pomocí dialogu. Program vytvořený v režimu Manual Guide i může být vygenerován i v ISO kódu. Prostřednictvím dialogu může ŘS a stroj ovládat i pracovník, který nemá s ISO programováním žádné zkušenosti.

4.        v CNC režimu pomocí ISO kódů

Kdy obsluha vytváří program přímo na obrazovce řídícího systému, vkládáním jednotlivých příkazů do NC programu pomocí ISO klávesnice umístěné na konzoli stroje. Lze využít i funkci Editace na pozadí, která umožňuje během obrábění součásti vytvářet na pozadí další jiný program. ISO program lze též vytvořit na jiném, externím zařízení nebo ho napsat pomocí běžného textového editoru na PC. 

 

Základní konstrukčně-technologická charakteristika stroje:

Hlavní charakteristikou soustruhů Jaguar je vysoká produktivita, spolehlivost a dlouhodobá přesnost (IT7/IT6). Vřeteno, hřídele a ozubená kola vřeteníku jsou vyrobeny z vysoce kvalitní slitinové oceli, jsou kalené a přesně broušené pro běh ve vysokých otáčkách s nízkou hlučností. Vřeteník těchto strojů je opatřen kalenými a broušenými ozubenými koly, vysoce přesnými ložisky a chladičem oleje tak, aby umožňoval nejvyšší otáčky vřetena a vysokou přesnost soustružení. Pro dosažení nejvyšší účinnosti a produktivity jsou stroje vybaveny automatickou změnou otáček vřetena. Díky přesnému uložení vřetene s vyloučením vibrací je stroj schopen dosáhnout velmi vysoké jakosti povrchu obráběných dílců. Tím odpadá řada dokončovacích operací (např. broušení) a zvyšuje se tak efektivita výroby.

Vysoce přesné lože stroje je před konečným broušením zakaleno na 450 HB a v klíčových oblastech (podélné saně) je pro dosažení nízkého tření a snížení opotřebení vodících ploch použito obložení hmotou PTFE.

Lože je opatřeno vyjímatelným můstkem, což umožňuje vyrábět dílce přírubového charakteru o velkých průměrech. Ve vřeteníku jsou použita přesná kuželíková ložiska s vynikající radiální házivostí do 1,5 µm. Tím je dosahováno vysoké tuhosti a přesnosti vřetena s pozitivním vlivem na trvalou kvalitu dílců i při velkých úběrech třísky.

Elektrická část stroje je integrovaná v zadní části stroje. Všechny ovládací prvky jsou navrženy ergonomicky. Přesné polohování osy X i Z je zajištěno použitím AC servomotorů, které jsou ovládány výkonným servomodulem Fanuc. Servomotory a pohon vřetene jsou obdobně jako ŘS dodávány společností FANUC. Odměřování v obou osách je nepřímé, rotačním snímačem s absolutním kódováním, který je součástí motoru. Pohony os a vřetene jsou vybaveny diagnostickými a monitorovacími funkcemi jako je zatížení pohonu, indikace přetížení atd. Pro usnadnění údržby a diagnostiky eviduje modulární deska vstupů/výstupů všechny úkony řídicího systému.

Všechny typy strojů Jaguar jsou vybaveny koníkem s mechanickým zpevněním, který je součástí standardního vybavení stroje. Před případnou (nechtěnou) kolizí je koník chráněn dorazem a suport elektrickým koncovým spínačem. Výsuv pinoly je prováděn ručním ovládacím kolečkem, pinola je opatřena noniem. Zpevnění objímky pinoly se provádí pákou.

Čerpadlo automatického mazání na suportové skříni zajišťuje nepřetržité mazání všech kluzných vedení a kuličkových šroubů obou os.

Snadno demontovatelný zadní kryt usnadňuje údržbu a přístup ke koncovému spínači osy X. 

Zadní kryt proti rozstřiku v celé délce stroje a dopředu výsuvná vana na třísky umožňuje snadné a bezpečné čistění a odstraňování třísek.

U všech typů strojů Jaguar je možné na horní plochu příčného suportu instalovat různé varianty nástrojových hlav. Přes vysoce přesné 4boké nástrojové hlavy PARAT, rychlovýměnné hlavy typu Multifix, 4boké elektrické nástrojová hlavy až po 8polohové revolverové hlavy, případně 12polohové revolverové hlavy s poháněnými nástroji, s řízenou osou C a osou Y (u strojů Jaguar řady HS).

Specifikace základního provedení (zahrnuto v ceně stroje)
Řídicí systém FANUC 0i-TF Plus iHMIManual Guide i, barevná obrazovka 10,4", (β IP15)
Ručně ovládaný koník
Automatické mazání vodících ploch a kuličkových šroubů
Otáčky vřetena 2000 ot.min-1 (1 řada)
Vrtání vřetena 62 mm / A2-6
Funkce snadného odlamování třískySSV (Spindle Speed Variation): periodická změna otáček vřetene. Tuto funkci lze použít při obrábění houževnatých materiálů (např. nerez, měď), ke snadnějšímu dělení třísky. Funguje na principu periodického zvyšování a následného snižování otáček vřetene, v krátkém časovém intervalu. Tím dochází ke změně řezných podmínek nástroje během obrábění. Množství odebírané třísky je pak nestejnoměrné a tříska se snadněji láme.
Systém chlazení
Zadní kryt proti rozstřiku v celé délce stroje
Výsuvná vana na třísky
Plné krytování stroje
Osvětlení pracovního prostoru
Rozhraní RS232
Sada vyrovnávacích podložek
2 pevné hroty a redukční vložky
Sada servisního nářadí
Návod k obsluze, prohlášení o shodě s CE předpisy
Doprava a balení stroje
Instalace, uvedení stroje do provozu a školení
 HS-450/650 ENC(HS-18 25)HS-450/1250 ENC(HS-18 50) 
Oběžný průměr nad ložem 450 mm
Oběžný průměr nad suportem 285 mm
Oběžný průměr v prolomení 635 mm
Vzdálenost mezi hroty 650 mm 1250 mm
Šířka prolomení před čelní deskou 165 mm
Čelo vřetena A2-6 A2-8 (opce)
Vrtání vřetena 62 mm 87 mm (opce)
Ložiska přední NN3020KR NN3024KR (opce)
Ložiska zadní NN3018KR NN3022KR (opce)
Rozsah otáček 0 – 4500 ot.min-1 (1 řada) 0 – 3500 ot.min-1 (1 řada) (opce)
Výkon motoru 7,5 / 9 kW
Typ vřetena řemenový pohon
Zdvih pinoly koníku 140 mm
Průměr pinoly koníku 73 mm
Kužel pinoly koníku Morse 5
Šířka lože 318 mm
Max. podélný pojezd 300 mm 900 mm
Max. délka obrábění 260 mm 860 mm
Délka stroje 2730 mm 3330 mm
Šířka stroje 2250 mm
Výška stroje 2150 mm
Hmotnost stroje cca (netto) 2000 kg 2200 kg
Přepravní hmotnost stroje cca (brutto) 2400 kg 2700 kg

 

Zvláštní příslušenství stroje
Příplatek za stroj s vrtáním vřetena 87 mm (místo std. 62 mm):čelo vřetena:                            A2-8otáčky vřetena:           0 - 3500 ot.min-1
Pevná luneta 10 – 135 mm, s válečky
Pevná luneta 55 – 190 mm, s válečky
Pohyblivá luneta 30 – 120 mm, s válečky
Hydraulické průchozí sklíčidlo Ø 203 mm (8“) vč. systému hydraulikypro stroj s vrtáním 62 mm, čelo vřetena A2-6, průchod 52 mm
Hydraulické průchozí sklíčidlo Ø 254 mm (10“) vč. systému hydraulikypro stroj s vrtáním 87 mm, čelo vřetena A2-8, průchod 75 mm
3čelisťové ruční sklíčidlo IUG Ø 250 mm, mezipříruba A2-6
Elektrická automatická 4polohová nástrojová hlava (kvadrát nástroje 25x25)
Elektrická automatická 8polohová revolv. hlava BTP-63, výrobce Pragati
Příplatek za nástrojový disk VDI 30, pro 8polohovou hlavu BTP-63
8polohová nástrojová revolverová hlava VDI 20 (DTT-63-8)s možností 8 poháněných nástrojů, osa C vč. brzdy
Držák osových nástrojů VDI20, E2-20x8(10,12,16,20,25) (cena za 1 ks)
Vložka (redukční pouzdro) pro speciální rozměr pro držák E2-20 (cena z a 1 ks)
Kleštinový držák VDI20, E4-20xER25
Radiální držák nástrojů VDI20, B4-20x16
Axiální držák nástrojů VDI20, C4-20x16
Radiální poháněný držák VDI20 (FL2054801650)
Axiální poháněný držák VDI20 (DA40548016)
Hydraulická brzda osy C
Obrobková sonda
Nástrojová sonda
Hydraulický koník (ruční koník s hydraulickou pinolou)
Otočný hrot Morse 5, pro vysokou zátěž
Držák vrtací tyče na příčných saních
Řetězový vynašeč třísek
Nové zaoblené provedení ochranného krytu (nový design kapotáže)

S ohledem na neustálé vývojové změny prováděné výrobcem jsou údaje nezávazné.


Podobné produkty

Než budete pokračovat

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Cookies - nastavení

zavřít

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Správa předvoleb souhlasu

Nezbytné cookies

Bez nich se web neobejde. Zajišťují, aby vše fungovalo, jak má.

vždy povoleno

Marketingové cookies

Shromažďují informace, které pomáhají k lepšímu přizpůsobení reklam vašim zájmům.

Personalizační cookies

Se zapnutým personalizovaným cílením budeme zpracovávat informace o vašem chování na webu. Díky tomu jsme vám schopni nabídnout to, co vás zajímá.

Analytické cookies

Pomáhají nám zjistit, kdo navštěvuje náš web a jak ho lidé používají. Díky těmto datům můžeme efektivně pracovat na vylepšování obsahu i funkčnosti.