Obráběcí stroje a příslušenství od roku 1991

Digitální odměřování polohy

Newall_logo-web-150px

Digitální odměřování polohy Newall slouží k modernizaci, zpřesnění a zvýšení produktivity obráběcích  i tvářecích strojů, díky čemuž je pak zajištěna vysoká přesnost a opakovatelnost výroby při obrábění na těchto strojích. Současně se po instalaci digitálního odměřování obsluha strojů významně zjednodušuje a prakticky vždy se zvýší produktivita práce (v rozmezí 20 – 60 %) v závislosti na typu stroje a druhu použitého zobrazovacího panelu.

Nasazením číslicové indikace polohy na starších strojích se eliminuje vliv opotřebení vedení a vůlí v pohybových mechanizmech tím, že v každém okamžiku je snímačem odměřována skutečná změna polohy  jednotlivých posuvných komponentů stroje.

Z našeho sortimentu jsou pro digitální odměřování Newall vhodné především klasické soustruhy od anglického výrobce Harrison.

 Prospekt 2015

Příklady aplikací digitálního odměřování Newall při modernizace obráběcích strojů:

newall-pouziti zvýrazněné

 

Bezkonkurenční přednosti číslicových indikací Newall:digitální odměřování polohy

 • Již žádné rozbité či poškrábané sklo
 • Cenově dostupnější než mnohé skleněné soustavy
 • Již žádné čištění a stálá údržba
 • Odolnost proti vibracím
 • Odolnost snímačů proti nárazům a chvění strojů
 • Nedochází k mechanickému opotřebení
 • Instalace vyžaduje minimální čas
 • Dlouhodobá záruka
 • K dispozici jsou stupnice v délce až 13 m u pravítek Spherosyn a 1 m u pravítek Microsyn
 • Od roku 1995 (začátek naší spolupráce s anglickým výrobcem Newall) dodala a nainstalovala naše společnost toto odměřování na více než 2000 především konvenčních obráběcích a tvářecích strojů. (např. soustruhů, frézek, brusek, vyvrtávaček, hydraulických nůžek)

DOKONALÁ PŘESNOST V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCHnewall-kryti

Lineární snímače NEWALL SPHEROSYN a MICROSYN byly sestrojeny cíleně pro použití v nepříznivém prostředí výrobního provozu.

Snímače byly navrženy tak, aby každý elektromagnetický snímač ztělesňoval skutečně jedinečný koncept ochrany měřících součástek před prvky, které se vyskytují v technických dílnách a podobných prostředích. Díky tomu je plynule zabezpečeno přesné a spolehlivé snímání dokonce i tam, kde jsou snímače ponořeny v chladící nebo řezné kapalině, oleji či dielektriku.

SPHEROSYN a MICROSYN se používají v kombinaci s celou řadou digitálních zobrazovacích jednotek čtení z paměti (Digital Readout Displays) značky Newall a mohou být přizpůsobeny i jiným typům zobrazovacích jednotek nebo využity jako zpětnovazebné zařízení pro řídící systémy CNC. Doplňkové zařízení INTERFACE 708 dodává obdélníkové kmity úrovně TTL. Jsou k dispozici rozlišovací schopnosti 1, 2, 5 nebo 10μ.

Od roku 1995 (začátek naší spolupráce s anglickým výrobcem Newall) dodala a nainstalovala naše společnost toto odměřování na více než 2000 především konvenčních obráběcích a tvářecích strojů. (např. soustruhů, frézek, brusek, vyvrtávaček, hydraulických nůžek)

JAK PRACUJE?schema-fazoveho-posunu

Snímací hlava se skládá z generátoru magnetického pole, detektoru pole a soustavy elektronických obvodů, které slouží k vyvažování, filtraci a zasilování zpětného signálu.Hlava je dokonale zalita izolační hmotou a tím je zajištěna ochrana elektronických součástí před vniknutím nečistot.Stupnice je tvořena dlouhou trubicí z nerez oceli, která obsahuje sloupec přesných ocelových kuliček. Tlakové zatížení kuliček je nastaveno během výroby, kdy je stupnice kalibrována. Montážní kalibrace není nutná. Na stupnici nejsou připojeny žádné elektronické obvody.

Činnost snímačů Spherosyn a Microsyn značky Newall je založena na indukci magnetického pole ve snímací hlavě a na zjišťování změn v tomto poli při přejíždění hlavy po stupnici. Tato změna je způsobena přesnými ocelovými kuličkami ve stupnici, které jsou tříděné tak, aby dosáhly požadované cyklické přesnoti.Fáze výstupního signálu se mění lineárně se specifikovanou přesností, když se hlava přesouvá po stupnici, takže nastane fázová změna 360 ° přejede-li hlava přes jednu kuličku.

Přehled panelů:

   Panel DP1200:

 • funkce panelu DP1200: Např. lineární a segmentové kompenzace chyb, výpočet bodů na kružnici a na přímce, výpočet parametrů oblouku, výpočet kuželu aj.

newall-dp-1200

   Panel DP700:

 • funkce panelu DP700: Např. lineární a segmentové kompenzace chyb, výpočet bodů na kružnici a na přímce, výpočet parametrů oblouku, výpočet kuželu aj.

Group_01

 

Odkazy:
http://www.newall.co.uk/